Tips og sparring til jeres generalforsamling

44

Årets generalforsamling er en oplagt mulighed for at få jeres medlemmer i tale, dele gode historier eller lave noget socialt.

Generalforsamling kan være en svær størrelse. Fremmødet kan for eksempel være svingende, og debatten kan gå så godt, at arrangementet trækker ud. Generalforsamlinger skal helst være en god oplevelse for alle og motivere medlemmer. Men hvordan griber man det an?

Konsulenthjælp og foreningsservice

De Frivilliges Hus tilbyder vejledning og konsulentstøtte til både planlægning og afvikling af jeres generalforsamling. Vi står til rådighed og sparrer gerne om program, formaliteter og bestyrelsesarbejdet. I kan også bruge os som dirigent til jeres generalforsamling, hvis I ønsker, at en erfaren udenforstående svinger dirigentstokken. Det hele er naturligvis gratis, og alt I skal gøre er at kontakte os.

3 tips til at øge fremmødet

  • Lav en ringerunde og inviter medlemmerne personligt, efter I har sendt den officielle indkaldelse ud.
  • Krydr programmet – enten fagligt eller socialt. Lav en udviklingsworkshop, inviter en oplægsholder eller planlæg en small talk aktivitet, hvor man lærer andre medlemmer bedre at kende.
  • Gør det klart, at man ikke bliver presset til at være en del af bestyrelsen. Understreg eventuelt i indkaldelsen, at der er kandidater til de manglende poster, men at man selvfølgelig er velkommen til at stille op.

Skriv til frivillighuset@frivillighuset.dk eller kontakt 9811 1344, så finder vi i fællesskab ud af, hvordan vi bedst kan understøtte jeres generalforsamling.