Udstilling i foreningshjørnet med fokus på ensomhed

220

Foreningshjørnet er et nyt fælles koncept, du vil støde på i forhallen til De Frivilliges Hus og Vejgaard Bibliotek. Hver måned har vi en ny udstilling, der sætter fokus på et tema og frivillige sociale foreninger. Her vil du også kunne finde et særligt udvalg af bøger inden for månedens emne, som er anbefalet af bibliotekspersonalet.

I august og september måned er der fokus på ensomhed.

Hver ottende dansker over 16 år (næsten 600.000 danskere) viser tegn på svær ensomhed, og data indidekerer, at ensomhed har været et stigende problem i Danmark i en længere årrække. Alle kan opleve ensomhed uanset alder og samfundslag, men socioøkonomiske, psykologiske og demografiske faktorer har en betydning. Ensomhed er derfor særligt udbredt blandt bestemte grupper i befolkningen, herunder bl.a. unge kvinder, ældre og personer med sociale, psykiske og fysiske udfordringer.

Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den fysiske og psykiske sundhed. Flere studier viser, at ensomhed bl.a. øger risikoen for demens, hjerte-kar-sygdomme, diabetes, slagtilfælde, stress, depression, selvmordsadfærd og selvmordstanker, og desuden er dødeligheden øget blandt mennesker, der føler sig svært ensomme. Det estimeres således, at mænd og kvinder, der oplever ensomhed, i gennemsnit lever hhv. 8,9 og 6,3 år kortere, end mænd og kvinder, der ikke gør.

Find hjælp i den frivillige sociale verden, hvis du er ensom

Den frivillige sociale verden er et fristed, hvor du kan finde nye meningsfulde fællesskaber, hvor du kan mødes med ligesindede og få råd og vejledning. Fælles for alle tilbuddene er, at de er gratis og anonyme. Tilbuddene er for pårørende og mennesker, der kan være udfordret af ensomhed, angst, depression, tristhed.

Kom ind på Hadsundvej 35 og se månedens udstilling i foreningshjørnet – alle er velkommen.