Vidensbank

Her på siden kan du finde forskelligt baggrundsmateriale, der handler om frivilligt socialt arbejde, ligesom der er links til relevante rapporter, hjemmesider o.a.
Hvis du ikke finder det, du søger, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Litteratur – egne udgivelser til at downloade:

 • Bliv frivillig (frivillige med anden etnisk baggrund) (PDF)
 • Borgerservice (borgere med anden etnisk baggrund) (PDF)
 • Mange flere – om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde (PDF)
 • Frivillige hænder – nu i flere farver (PDF)
 • Den lille kogebog om at have og beholde frivillige (PDF)

Andres udgivelser – findes på biblioteket eller nettet:

 • Definition af den frivillige sektor i Danmark. Af Bjarne Ibsen og Ulla Habermann.
  Frivillighedsundersøgelsen. 2005.
 • Den frivillige sektor i Danmark – omfang og betydning. Redigeret af Thomas P. Boje, Torben Fridberg og Bjarne Ibsen. Socialforskningsinstituttet (SFI). 2006.
 • Det frivillige Danmark. Redigeret af Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Torben Fridberg. Syddansk Universitetsforlag. 2008.
 • Det frivillige Danmark – kort fortalt. Redigeret af Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Torben Fridberg – i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde. Syddansk Universitetsforlag. 2008.
 • Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering – frivillige organisationer i dansk socialpolitik 1849-1990’erne. Af Peter Bundesen, Lars Skov Henriksen og Anja Jørgensen. Odense Universitetsforlag. 2001
 • Foreningslivet i Danmark. Af Bjarne Ibsen. Frivillighedsundersøgelsen. Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. 2006.
 • Frivillighed og nonprofit i Danmark – omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse. Thomas P. Boje og Bjarne Ibsen. Socialforskningsinstituttet (SFI). 2006.
 • Frivillighedens udfordringer – nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Lars Skov Henriksen og Bjarne Ibsen (red.). Odense Universitetsforlag. 2001
 • Frivilligt arbejde – Den frivillige indsats i Danmark. Af Inger Koch-Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben Fridberg og David Rosdahl. Socialforskningsinstituttet (SFI). 2006
 • En postmoderne helgen. Af Ulla Habermann. Socialhögskolen, Lunds Universitet, 2001

Relevante hjemmesider:

 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk
  Centret arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark.Deres opgave er, at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling. Hjemmesiden indeholder meget informationsmateriale og er en god indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde.
 • Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivilligraadet.dk
  Rådet er nedsat og medlemmerne ar udpeget af socialministeren, og det skal rådgive ministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
  Rådet har udgivet en del publikationer og rapporter, som kan findes på hjemmesiden
 • Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe): www.frise.dk
  Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark er landsorganisation for landets godt 80 frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. De arbejder blandt andet med interessevaretagelse og udvikling af frivilligcenter- og selvhjælpsfeltet. Desuden driver de projekter, der understøtter medlemmernes arbejde. På hjemmesiden kan du bl.a. finde en oversigt over frivilligcentrene og selvhjælpsprojekterne i hele Danmark.
 • SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd: www.sfi.dk
  SFI har forsket en del i frivilligt arbejde, og hvis du skriver ”frivilligt arbejde” søgefeltet, kan du finde alle deres udgivelser (rapporter og arbejdspapirer) om frivilligt arbejde i Danmark.