Mindspring

868

Er du forældre med andet modersmål: somalisk, tigrinya eller arabisk?
MindSpring er et gruppeforløb med max. 10 deltagere, som alle er forældre med flygtningebaggrund. Vi mødes 9 gange á to timer. Vi taler på modersmål om

  • Identitet og identitetsforandring
  • Børneopdragelse og forældrerollen i en ny kultur
  • Kend og forstå symptomer på stress og traumer – få råd til hvad man kan gøre
  • Kønsroller og ægteskab i en ny kultur
  • Kultur og kulturmødet – nye normer

Gennem MindSpring vil deltagernes handlekompetencer styrkes gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i eksil. Gruppeforløbene tilbyder deltagerne værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark. Formålet er således at forebygge psykisk og social mistrivsel samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

Se evt. mere på www.mindspring-grupper.dk

Tilmelding til Arabisk:  Saffa Filfleh, MindSpring-træner,  mail: saffafilfleh@gmail.com

MindSpring Kompetencecenter: Tove Madsen, konsulent mobil: 28 35 36 06 eller tlf: 3373 5066