Samværsgruppe for pårørende til demensramte

1519
Det er svært at få konstateret demens i den nærmeste familie / vennekreds, og hvor man gradvist mister et menneske, man holder af. Det er en stille sorg, som er vanskelig at bære.
Vi har i sognet i nogen tid haft øget fokus på dette tunge område, bl.a. med oplysende møde i Sognets Hus om demens.
Sognepræst Jens Jacob Jensen arbejder på at etablere en samværsgruppe for pårørende til demensramte. Det sker i et tæt samarbejde med Aalborg Kommunes demensafdeling og demensvejleder.
Gruppens mødested er Sognets Hus, Bredgade 4, Gandrup.
Tanken med gruppen er at tilbyde samvær med andre i samme situation. Så at der er nogen at dele erfaringer med og måske også et sted at hente hjælp.
Gruppen mødes under fuld fortrolighed og indbyrdes respekt.
Interesserede bedes henvende sig til sognepræst Jens Jacob Jensen tlf. 98259064 / 24679164