SIND Aalborg

1950

Landsforeningen SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation. SIND har en tilbud som beskrives kort herunder. Kontakt det enkelte tilbud hvis det har interesse.

SIND Aalborg er en frivillig forening under Landsforeningen SIND, der har til formål at skabe fællesskaber, muligheder og aktuelle tilbud til personer, der føler sig psykisk sårbar eller pårørende hertil.

SIND Aalborg har følgende aktiviteter:

  • Sindskolerne
  • Væresteder
  • Pårørende
  • SIND Info
  • SIND kulturklub
  • SIND-nettet
  • Rådgivning
  • SIND Aalborg

Få mere info ring på tlf. 2533 8692 eller skriv til sindinfo@sindskole.dk

Se mere her

 

SINDs landsdækkende telefonrådgivning
Åben for psykisk sårbare og pårørende 60 timer om ugen. Alle er velkommen til at ringe.
Åbningstiden er klokken 11-22 mandag – fredag og klokken 17-22 på søn- og helligdage.
Ring 70 23 27 50.

Find Hjælp: Hos SIND Aalborg Informations og frivillighedscenter kan du som psykisk sårbar, pårørende eller interesseret, få støtte til at navigere rundt alle de mange tilbud, som findes i Aalborg. Ring tlf. 25338692, skriv mail hellep@sindskole.dk eller kom ind til en personligsamtale Bispensgade 7A, 2.sal i Aalborg, så får du information om dine muligheder hos SIND og andre steder i Aalborg. Du er også velkommen på vores kommende hjemmeside www.sindinfo.dk. Velkommen hos SIND, vi glæder os til at se dig.

Benzo Rådgivningen
Information og rådgivning om afhængighed af sove- og nervemedicin for brugere, pårørende og sundhedspersonale.
Henvisning til anonym personlig rådgivning og støttegrupper.
Telefonrådgivning mandag – torsdag kl. 18-20 samt onsdag kl. 9-11.
Telefon 70 26 25 10
Læs mere på www.benzo.dk

Bliv Frivillig: Bliv frivillig hos SIND. Her matcher vi dine ønsker og kvalifikationer med vores forskellige frivilligjobs. Du har mange muligheder hos os, bl.a. i vores Klub OnSide og SIND-klubben eller som besøgsven i SIND-nettet, rådgiver indenfor dine spidskompetencer, bisidder samt PR og Kommunikation eller Webmaster. Vær med på et hold med mange kolleger og deltag gratis i vores arrangementer, supervision og meget mere. For yderligere oplysning, så skriv en mail til hellep@sindskole.dk eller benyt vores kommende hjemmeside www.sindinfo.dk. Velkommen hos SIND, vi glæder os til at se dig.

Bisiddere
Når du skal til møde med det offentlige, har du ret til at have en bisidder med. Du bestemmer selv, hvem det skal være.
Du kommer i kontakt med en bisidder ved at ringe til SINDS rådgivning. Måske får du tilstrækkeligt hjælp alene ved at tale med rådgivningen. Ellers hjælper rådgivningen med at finde en bisidder.

SIND-nettet er en frivillig støtte- og kontaktpersonordning. Vi formidler kontakt mellem psykisk syge og frivillige besøgsvenner, støtte- og kontaktpersoner, som har overskud og omsorg i hverdagen at dele ud af. En kontakt, som begge parter får meget ud af.
Det er gratis, og der er ingen offentlig registrering, er ca. 1- 2 timer om ugen eller 14. dag.
Cortesgyde 9
9000 Aalborg
50 504 509
km@sind.dk

SIND-Klubbens formål er at give rum for dem der har brug for et anderledes socialt netværk – et åndehul i hverdagen!
Ingen visitation – alle kan føle sig accepteret og velkomne!
Som medlem af SIND-Klubben kan du frit deltage i de aktiviteter, som fremgår af månedsplanen.
Der er en lille egenbetaling på den daglige mad, aktiviteter og ture ud af huset.
Madlavning og alle aktiviteter er baseret på at det enkelte medlems ønske og mulighed for at give en hånd med! Det frivillige arbejde i foreningen:
Sind bruger frivillige til aktiviteter, socialt samvær, besøg og biografture.
Frivillige indgår som et ekstra netværk til en sindslidende – et alternativt tilbud.

Åbningstider er:
Mandag-onsdag-fredag kl. 13:15 – 19:45
Tirsdag-torsdag kl. 12:00 – 17:00
Lørdag kl. 11:00 – 16:00

Klubleder: Tina Skov Otte

Sankt Peders Gade 14

9400 Aalborg

T: +4525200723/ 40408688

Facebook: https://www.facebook.com/SindKlubben
sind-klubben.aalborg@stofanet.dk
Tlf.: 40 40 86 88

SINDs Pårørende
SINDS Pårørende er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. SINDs Pårørende arbejder for at de psykisk syge og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv. Rådgive og støtte pårørende til psykisk syge. Være med til at udbrede kendskabet til og nedbryde fordomme omkring psykisk sygdom. Opretter selvhjælps grupper. Varetage de pårørendes og de psykisk syges interesser i forhold til de politiske beslutningstagere.
Hvis du vil vide mere så er du velkommen til at kontakte SINDS Pårørende: Magda Bazuin, formand, tlf. 7178 1678, mail: mafic@mail.dk

SIND SKOLERNE
Har mange tilbud:

SIND – Daghøjskole Aalborg
Sind Daghøjskole giver dig chancen for at tænke nyt, lære nyt og blive fornyet. Her er det dig, der sammen med de øvrige kursister og ansatte former livet på skolen. Det er i mødet med andre, at livet og holdninger bliver udfordret. Sind Daghøjskole giver dig mulighed for læring, undervisning, vejledning og socialt samvær. Du sammensætter selv dit skema – hvad enten du ønsker at gå i dybden med det enkelte fag, eller du vil snuse lidt til det hele. Vi ser frem til at møde dig.

Specialhøjskolen

Skolen for Mental Sundhed
Skolen for Mental Sundhed i Aalborg tilbyder undervisning som kan styrke dig i at finde nye ”Mestringsstrategier” til at finde trivsel i hverdagen, udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress og indgå i menneskelige fællesskaber. Undervisningen henvender sig til alle – det kan være mennesker som mistrives i hverdage, er psykisk sårbare, har fået en kronisk eller livstruende sygdom eller en livsstil som truer deres velfærd.

Klub On-Side
Klub On Side er et mødested for psykisk sårbare unge i alderen fra 18 til 30 år, som savner samvær og fællesskab med andre unge. Klub On Side er et åbent uvisiteret tilbud, hvor du blot kan møde op, der sker ingen registrering. Det er gratis at komme i Klub On Side, men der kan være brugerbetaling til nogle aktiviteter. Klubben er stof- og alkoholfri.

Doktorens Gyde 2, 2.sal
51 418 548
bettina@sindskole.dk

 

9400 Nørresundby
Jens Ibsen
Galstersgade 3
9400 Nørresundby
http://www.sind.dk/aalborg