SIND Aalborg

4395

Landsforeningen SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

SIND Aalborg er en frivillig forening under Landsforeningen SIND, der har til formål at skabe fællesskaber, muligheder og aktuelle tilbud til personer, der føler sig psykisk sårbar eller pårørende hertil.

SIND Aalborg har følgende aktiviteter se mere her

Få mere info ring på tlf. 2533 8692 eller skriv til sindinfo@sindskole.dk

Jens Ibsen
Galstersgade 3
9400 Nørresundby
www.sind.dk/aalborg