SINDs Pårørende, Aalborg

2032

SINDs Pårørende er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom.

Når et familiemedlem får en sindslidelse står familien ofte i en meget svær situation. Rollen som pårørende kan være vanskelig, og de pårørende udgør ofte det vigtigste netværk for den sindslidende. Som pårørende har man brug for informationer om sygdomsforløbet, årsager og fremtidsudsigter. Samværet med andre pårørende er af stor vigtighed, da det kan lette opgaven og være med til at løse de mange problemer, som opstår, når et familiemedlem rammes af en sindslidelse.

Rådgivning:

Har du/I brug for rådgivning eller brug for at tale med en, der kender din situation, så ring til en kontaktperson hos SINDs Pårørende.

Pårørende har mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper.

 

Pårørende grupper

Har du som pårørende lyst til at deltage i en gruppe, hvor du kan træffe andre i samme situation – udveksle erfaringer – fortælle din historie – få gode råd, så kan du kontakte os for at komme med i en gruppe. Psykologer deltager i gruppen. Alle pårørende til psykisk syge er velkomne.

Kontakt: Thora og Svend Pedersen, tlf. 9833 1920, mail: svendp89@gmail.com

 

SINDs Pårørendegruppe arbejder for:

  • at rådgive og støtte pårørende
  • at være med til at udbrede kendskabet til psykisk sygdom og nedbryde fordomme
  • at styrke dialogen med den etablerede psykiatri
  • at forbedre forholdene for og behandlingen af psykisk syge personer
  • at varetage de pårørendes og de psykisk syges interesser i forhold til de politiske beslutningstagere