Støtteforening for tidligere Jehovas Vidner

4091
STØTTEFORENINGENS FORMÅL er at støtte mennesker, der er blevet udstødt af trossamfundet Jehovas Vidner. Hvis du står i den situation, føler du dig sikkert isoleret, fordi du har mistet hele dit netværk. Men husk: du er ikke alene. Tusinder har oplevet det samme, som du har. Men det kan være, at du tøver med at tage kontakt til disse mennesker, fordi du kraftigt er blevet advaret mod de såkaldte »frafaldne«, mens du stadigvæk var en del af trossamfundet.
Det kan også være, at du helt eller delvist stadigvæk tror, at Jehovas Vidner har »Sandheden«, og at det er dig, der er noget i vejen med, fordi du ikke magter at leve efter trossamfundets love og regler. Det afføder naturligvis en følelse af skyld, der truer med at kvæle dig, hvis ikke du når frem til en afklaring. At finde sin egen identitet efter et brud med Jehovas Vidner kan derfor af mange grunde være svært. Men det kan lade sig gøre at komme videre med sit liv og få vendt det negative til noget positivt.
Der findes ingen værdig måde, hvorpå du kan forlade Jehovas Vidner, hvis ikke du stadigvæk snakker dem efter munden og lever efter deres regler. Men hvis du bliver udstødt, får du uvilkårligt en stærk følelse af at være blevet ydmyget, og hvis du har familie og nære venner i organisationen, må du samtidig bære på så stor en sorg, at du lige så godt kunne have overværet deres begravelse.
Det frivillige arbejde i foreningen:
Støttegruppen bruger frivillige primært som øvrige kontaktpersoner, og de frivillige er primært bestyrelsen selv.
Poul Dal
Enebærstien 8

8800 Viborg

Tlf: 8664 4411 eller 2140 9924
Hjemmeside: www. xjv.dk
stottegruppen@mail.tele.dk