Ungdommens Røde Kors i Aalborg

3046
Ungdommens Røde Kors – aktiviteter i Aalborg

Vores aktiviteter for børn og unge er 100% frivillig-drevet, og i hver aktivitet er der en-to aktivitetsansvarlige, som blandt andet står for driften og det administrative i deres aktivitet som f.eks. vagtplanlægning, korrespondance med resten af Ungdommens Røde Kors Aalborg, ansættelse af nye frivillige og planlægning af aktiviteter.

Børneklubben – Globen

Børneklubben i Aalborg øst tilbyder aktiviteter og hyggeligt samvær for børnene, som bor i området af klubben. Klubben er for børn mellem 6 og 12 år, og de fleste børn som bor i området og kommer i klubben, er fra Somalia. I klubben er der fra 15-25 børn næsten fast hver gang, og klubben har tilknyttet en frivilliggruppe på seks frivillige. Formålet med klubben er at give børn og unge et samlingssted, og at give børnene en mulighed for at danne en meningsfuld relation til en ”voksen” som de føler sig glade og trygge ved.

Aggersundvej 28
9220 Aalborg Ø

Torsdage i ulige uger Kl. 16.00-18.00

www.urk.dk/boerneklubben-globen-aalborg-oest

E-mail: borneklub@urk-aalborg.dk

 

Børnemix

Børnemix er en klub for børn imellem 6-12 år som bor på eller omkring Skallerupvej. Børnemix er en klub som laver aktiviteter som børnene ønsker, som danselege, fodboldkampe, forsøgsaften og mange andre sjove aktiviteter. I Børnemix arbejder vi på at skabe venskaber mellem børn på tværs af alder og baggrund, det gør vi gennem vores aktiviteter og de frivillige som kommer fra mange forskellige baggrunde, som kommer med mange forskellige ting de kan.

Tirsdag kl. 18.00-19.30

Adresse

 

Lærings- og lektiecaféen Sofiendal

Lektiecaféen holder til i Sofiendal Fritidscenter, og sammen med fritidshjemmets personale er de frivillige med til at skabe nogle trygge og hyggelige rammer for børnene. De laver lektier, læser, snakker og leger med læring på alternative måder.

Torsdag fra 15.00.

Adresse

https://urk.dk/lektiehjaelp

 

 

Lærings- og lektiecaféen Vesterkærets skole

Hos fritidscentret lige overfor Vesterkærets skole er der hver torsdag fra 15-17.30. Lektiecaféen yder af rigtig gode lokaler hvor der er plads til læring og leg.

Lektiecaféen er for 4-6 klasse, men der er også plads til ældre elever.

Torsdag fra 15-17.30

Adresse Skydebanevej 1,9000 Aalborg

www.urk.dk/vesterkaerets-laerings-og-lektiecafe

 

Lærings- og lektiecaféen FC Byggeren

I fritidscenteret ved FC-byggeren er der en lektiecafé for børn og unge i folkeskolen fra 4-7 klasse. Udover lektier vil der være plads til leg og spil for at give et frirum for børnene. FC Byggeren nyder især godt af de mange forskellige dyr og deres egen hal som bliver en del af børnenes tilværelse hos lektiecaféen.

Onsdag fra 16.30-18.30

Vangen 83 c. Nørresundby.

urk.dk/lektiehjaelp

E-mail: lcfcbyggeren@urk-aalborg.dk

  

Madklub Sønderbro Skolen

Madklubben er et tilbud til børn, som kan lide at lave mad. Her får de mulighed for at lære at lave mad, samtidig med at få udfordrende, livsbekræftende og sjove oplevelser. Børnene kommer fra 4.-6. klasse, og vi har mellem 10-25 børn.

Onsdag fra 16.45 – 20.00

Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg 

www.urk.dk/madkluben-soenderbroskolen-aalborg

 

Café Luxus

Café Luxus er en frivilligdrevet café for unge, som er indlagt eller i ambulant forløb på Aalborg sygehus Nord. Ungecaféen fungerer som et fristed for de unge, hvor de kan få et pusterum fra sengeafdelingerne og få tankerne hen på andet end sygdom. Samvær med andre unge, spil, TV, osv. sætter her rammen om en hyggestund for de unge patienter i en ellers svær hverdag. Ungecaféen drives alene af frivillige og som frivillig i Café Luxus skal man minimum være fyldt 23 år.
E-mail: cafeluxus@urk-aalborg.dk

 

Mentoring og Dialog

I Ungdommens Røde Kors bruger vores unge frivillige dialog på mange måder: Til at forebygge og løse konflikter og til at hjælpe børn og unge godt på vej, når tingene bliver svære.

www.urk.dk/mentoring-og-dialog

 E-mail: mentoring@urk-aalborg.dk

Bestyrelsen for lokalafdelingen i Aalborg

Bliv frivillig i bestyrelsen.

Bestyrelsen beskæftiger sig med opgaver så som opstart og understøttelse af aktiviteter så der kan skabes værdi og trivsel for børn og unge. Bestyrelsen består af 8-10 medlemmer, og er inddelt i flere arbejdsgrupper, herunder formandskabet, HR, PR og økonomi.

E-mail: aalborg@urkmail.dk

https://www.urk.dk/urk-aalborg