Ungdommens Røde Kors

400

Ungdommens Røde kors er en frivillig, social organisation. Vi er født i Røde Kors, men er en selvstændig organisation for unge. Vi hepper på ungdommen nu til dags, som med masser af energi og optimisme kan rykke både sig selv, andre og hele samfundet.

Vores aktiviteter er:

Frem i lyset Mentorklub

Mentorindsatsen er del af et ambitiøst nationalt initiativ startet af Ungdommens Røde Kors og TrygFonden kaldet ’Frem i Lyset’. Her matches børn og unge mellem 11 og 20 år med voksne mentorer, der støtter dem i at realisere deres drømme og potentialer samt udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Mentor og mentee mødes som udgangspunkt tre – fire gange om måneden. Mentor modtager et introkursus og vil løbende få sparring under mentorforløbet.

Kontakt Majken Jeppesen på mentoraalborg@urkmail.dk

Børneklubben Globen

Vi er en børneklub i Aalborg øst som hver torsdag i ulige uger fra 16-18 tilbyder aktiviteter og hyggelig samvær for børnene som bor i området af klubben. Klubben er for børn mellem 6 og 12 år, og de fleste børn som bor i området og kommer i klubben, er fra Somalia. I klubben er der fra 15-25 børn næsten fast hver gang og vi er pt. 6 frivillige i klubben. Formålet med klubben er, at give børn og unge et samlingssted, og at give børnene en mulighed for at danne en meningsfuld relation til en ”voksen” som de føler sig glade og trygge ved. Aktiviteterne i klubben bestemmes i samarbejde med børnene i klubben, og de frivillige i klubben udarbejder en aktivitetsplan cirka to måneder frem. Hvis vejret er godt er vi ude, og vi tilpasser vores aktiviteter dertil. Vi laver alt fra at tegne, danse, se film, bage kage, lave bål og spille bold. Desuden tager vi også på ture ud af huset, fx i zoologisk have, i teateret eller i sommerland.

Kontakt Charlotte Jensen på borneklubben@urk.dk eller 61796357

Børnemix

Børnemix er en klub for børn mellem 6-12 år som bor på eller omkring Skallerupvej klubben. Børnemix er en klub som laver aktiviteter hver tirsdag kl 18-19:30 som børnene ønsker, som danselege, fodboldkampe forsøgsaften og mange andre sjove aktiviteter. Vi laver også udflugter til sommerland, kulturoplevelser og andre steder som kan give børnene en oplevelse eller et godt grin. I Børnemix arbejder vi på at skabe venskaber mellem børn på tværs af alder og baggrund, det gør vi gennem vores aktiviteter og de frivillige som kommer fra mange forskellige baggrunde, de kommer med mange forskellige ting som de kan. Som frivillige i Børnemix bliver du en rollemodel for de børn der er i klubben og du er med til at skabe gode oplevelser for børn. Som ny frivillig i Børnemix kommer du til at indgå i et ungt og stærkt team som også laver ting sammen uden for Børnemix.

Kontakt Kenneth Christensen på kenneth4295@hotmail.com eller 26125592

Cafe Luxus

Café Luxus er en frivilligdrevet ungecafé for unge, som er indlagt eller i ambulant forløb på Aalborg sygehus Nord. Ungecaféen fungerer som et fristed for de unge, hvor de kan få et pusterum fra sengeafdelingerne og få tankerne hen på andet end sygdom. Samvær med andre unge, spil, TV, osv. sætter her rammen om en hyggestund for de unge patienter i en ellers svær hverdag. Ungecaféen drives alene af frivillige og er åben mandag og torsdag aften fra kl. 18.30-21.00.

Kontakt Kate Yalda på cafeluxus@aalborg-urkmail.dk

Lektiecafe Kvarterets Hus

I værkstedslokalet ved Kvarterets Gård er der hver onsdag fra 16.30-18.30 en læringscafé for børn og unge i folkeskolen. Der er både plads til at lave lektier men også til at spille, lege og lære på alternative måder.

Kontakt Rasmus Kristensen eller Mette Lykkegaard på lckvartertshus@urk-aalborg.dk

Lektiecafe Sofiendal

Lektiecaféen holder til i Sofiendal Fritidscenter, og sammen med fritidshjemmests personale er de frivillige med til at skabe nogle trygge og hyggelige rammer for børnene. De laver lektier, læser, snakker og leger med læring på alternative måder hver onsdag kl. 15-17.

Kontakt Simone Madsen på lcsofiendal@urk-aalborg.dk eller 30292311

Lykkestedet

Lykkestedet er en forening for senhjerneskadede i alle aldre. Som frivillig er du med til at lave aktiviteter for senhjerneskadede. Det kan være alt fra bowling, cafebesøg, koncerter, fællesspisning og andet. Aktiviteten finder sted tirsdag i lige uger kl. 17-21.

Kontakt Julie Thøgersen på lykkestedet@urk-aalborg.dk  eller 28730037

Madklubben

Madklubben er et tilbud til børn, som kan lide at lave mad, og gerne vil føre en sund livsstil. Her kan de få mulighed for at lære at lave sund mad, samtidig med at få udfordrende, livsbekræftende og sjove oplevelser. Børnene går i fra 4.-6. klasse, og vi har mellem 10-25 børn der kommer, når vi har åbent. Madklubben  finder sted onsdage kl. 16:45-20.00

Kontakt Nadja Briting på madklub@urk-aalborg.dk

Bestyrelsen (Det lokale udviklingsråd)

Bestyrelsen består af en gruppe af frivillige, der sammen ønsker at gøre en forskel for lokalområdets børn og unge. De afdækker både behovet for nye aktiviteter, starter aktiviteter op og støtter aktiviteterne, når de kører. På den måde er bestyrelsen med til at gøre området så attraktivt og spændende som muligt for de børn og unge, som bor der. Det er vildt lærerigt, interessant og ikke mindst sjovt at være en del af bestyrelsen.

Kontakt formand Alexandra Maja Romanowska på formand@urk-aalborg.dk eller 2084 5269

Er du interesseret i at være frivillig hos Ungdommens Røde Kors Aalborg, er du velkommen til at skrive til frivillig@urk-aalborg.dk og fortælle lidt om dig selv, og hvor du kunne tænke dig at være frivillig.