Hjerte for Liv

0
Hjerte for Liv blev stiftet i februar 2006 med det formål at rådgive, støtte og hjælpe kvinder og andre berørt af uønsket graviditet i...

Hobro Krisecenter

0
Erfaringer viser, at vold ikke kun rammer en bestemt type kvinder. Alle kan blive udsat for vold - og alligevel kan det være svært...

Krisecenter for kvinder og børn, Aalborg

0
Krisecenter for kvinder i Aalborg er et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære...

Sct. Nicolai Tjenesten

0
KIRKENS KORSHÆR Sct. Nikolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at...

Støtteforening for tidligere Jehovas Vidner

0
STØTTEFORENINGENS FORMÅL er at støtte mennesker, der er blevet udstødt af trossamfundet Jehovas Vidner. Hvis du står i den situation, føler du dig sikkert...

Reden Aalborg

0
Reden Aalborg arbejder for at støtte og vejlede mennesker med mén eller skade efter kortere eller længere tid i prostitution. Reden Aalborg er et frirum...

Den Sociale Skadestue

0
Den social skadestue: Kan tilbyde samtale under fire øjne, hvor den enkelte selv afgør, hvad der skal tales om. Det kan være alt lige fra angst,...

Dansk Røde Kors: Q-net og Q-café

0
I Dansk Røde Kors Q-net tilbyder vi kontaktpersoner til kvinder som er eller har været udsat for vold. Du vil som frivillig være en...

De Jurastuderendes Retshjælp / Aalborg

0
De Jurastuderendes Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning til privatpersoner inden for stort set alle sagsområder. Der ydes mundtlig rådgivning til private, der henvender sig...

Familiestøtten

0
Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier, ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til den udsatte familie,...