Bedsteforældrenes Klimaaktion

1378

Bedsteforældrenes Klimaaktion er en del af klimabevægelsen i Danmark.

Bedsteforældrenes Klimaaktion blev dannet i 2017 som en temagruppe i klimabevægelsen af bekymrede bedsteforældre, der er gået sammen om at gøre en aktiv forskel for at forbedre fremtidsudsigterne for generationen af børnebørn.

https://www.bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk/

https://www.facebook.com/Klimaaktion/

 

Lokalgruppe i Aalborg:

Elena Smith, email: elenasmith2212@gmail.com

https://www.bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk/home/page.asp?afd=8