Bryd tavsheden/ børne- og kærestevold

1010

Bryd Tavsheden
Bryd Tavshedens formål er at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne- og kærestevold. Det gør vi gennem Oplysningskampagner, temadage om vold og rådgivning over telefon, chat, brevkasse samt i ”Basen”, hvor børn og unge kan henvende sig for en personlig samtale.

Vores rådgivning bygger på den menings-skabende og anerkendende dialog og har fokus på dine ressourcer og styrker. Du skal opleve, at du bliver taget alvorligt, og du skal føle dig mødt, set, hørt og forstået. Målet er at hjælpe dig, som er udsat for vold i familien eller kæresteforholdet, til fra en ny position at anskue din historie og herigennem opnå motivation til udvikling af nye strategier for målrettet handling og problemløsning.

Vi møder dig som en ligeværdig medspiller og tager udgangspunkt i de ressourcer, du kommer med. Vi understøtter og motiverer dig til handling, idet vi gennem rådgivning hjælper dig til at finde dine egne ressourcer, se muligheder og opbygge håb.

Vores rådgivere har en stor socialefaglig viden, samt viden om volds-, krise- og traumeteorier. De arbejder helheds-orienteret, systematisk og medinddragende. De er opmærksomme på din sikkerhed, kender lovgivningen på socialområdet og kan foretage balancerede risikovurderinger.

Vores chat- og telefonrådgivning er åben mandag-fredag: 16:00-19:00.

Åbningstider:

Mandag-fredag: 16:00-19:00

Kronprinsessegade 18C

1306 København K

tlf. 20670506

e-mail: info@brydtavsheden.dk

Læs mere om foreningen:

www.brydtavsheden.dk

Følg os på facebook og instagram

# brydtavsheden