Corona-hjælp

6763

Har du brug for hjælp? Vil du gerne hjælpe?

Her på siden har vi samlet informationer om, hvor man kan henvende sig med forskellige ting. Der opstår hele tiden nye muligheder, og det kan nemt blive overskueligt, så derfor har vi inddelt linkene i emner: Hvor kan jeg hjælpe? Jeg har brug for praktisk hjælp eller nogen at snakke med, Jeg har en kronisk sygdom, Jeg er psykisk sårbar og Online fællesskaber og aktiviteter. Nederst finder du Foreningsinfo. Rul ned på siden og find noget der passer til dig. Vi har sikkert ikke fået det hele med, men vi opdaterer løbende.

Hvor kan jeg hjælpe?

Mange har i denne tid brug for praktisk hjælp eller nogen at snakke med, og der er masser af steder, hvor du kan give en hjælpende hånd. Find dem i listen over frivillige corona-hjælpetilbud her:

Røde Kors’ Corona Hjælpenetværk:
https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp

Facebookgruppe for Corona-hjælp i Aalborg og omegn:
https://www.facebook.com/groups/430201594453817/
Denne Facebookgruppe er dog ikke den eneste gruppe, hvor man kan søge/tilbyde hjælp. Der er nemlig flere lokale Facebook-grupper, såsom Venligboerne – Aalborg og omegn, hvor private laver opslag og tilbyder deres hjælp til at handle, hundeluftning, børnepasning mv.

Dansk Folkehjælps akuthjælp til sårbare ældre:
https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/covid-19/

Bliv telefonven – i stedet for besøgsven:
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen

Kig også gerne på www.frivilligjob.dk som har lavet en ny kategori – Corona: Hjælp og støtte

Jeg har brug for praktisk hjælp eller nogen at snakke med

Mange har i denne tid brug for praktisk hjælp eller nogen at snakke med, og en del foreninger har midlertidig lukket deres aktiviteter for at minimere fysisk kontakt – men heldigvis er der opstået mange nye muligheder. Som udgangspunkt er alle eksisterende rådgivningstilbud o.lign. åbne, men nu kun via telefon, chat/sms eller online. Det er bl.a. rådgivninger som præsternes sjælesorg, Den Sociale Skadestue og Headspace. Her finder du en oversigt over de tilbud, der er opstået som følge at coronavirussen:

Dansk Folkehjælps akuthjælp til sårbare ældre:
https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/covid-19/

Røde Kors’ Corona Hjælpenetværk:
https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp

Facebookgruppe for Corona-hjælp i Aalborg og omegn:
https://www.facebook.com/groups/430201594453817/
Dette er dog ikke den eneste Facebook gruppe, hvor man kan søge/tilbyde hjælp. Der er nemlig flere lokale Facebook-grupper, såsom Venligboerne – Aalborg og omegn, hvor der også tilbydes hjælp til at handle, hundeluftning, børnepasning mv.

Få en telefonven – når besøgsven ikke er muligt:
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen

Gratis psykologisk rådgivning til Corona-ramte danskere ved Wecare:
https://we.care/corona/

Ungliv.dk har oprettet en Corona Hotline for unge mellem 14-25 år. Her kan man få gratis, støttende telefonsamtaler med en psykolog eller mentor, hvis man oplever bekymringer, angst, uro eller psykisk mistrivsel i netop denne krise:
https://www.ungliv.dk/kontakt/corona-hotline/

Nordjyllands Politis fælles hotline til generelle spørgsmål om coronavirus:
https://politi.dk/…/faelles-hotline-til-generelle-spoergsma…

Jeg har en kronisk sygdom

Mange kronisk syge skal tage særlige forholdsregler og være ekstra opmærksomme på symptomer, og derfor har mange patientforeninger lavet særlig information om corona til deres målgruppe. Nogle af risiko-grupperne er bl.a.:

Ældre:
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/corona

Gravide:
https://sundhedsplejersken.dk/gravid/gravid-og-covid-19/

Personer med hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet hypertension):
https://hjerteforeningen.dk/corona/

Personer med kronisk lungesygdom (gælder ikke velbehandlet astma):
https://www.lunge.dk/lunger/nyheder

Personer med diabetes:
https://diabetes.dk/aktuelt/coronavirus.aspx

Personer med kræft:
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/hvis-du-har-kraeft/corona/

Personer med gigt:

https://www.gigtforeningen.dk/det-sker/digitale-venner/

Jeg er psykisk sårbar

Coronavirussen gør mange mennesker bekymrede, og bekymringerne bliver ofte forværret af, at vi er afskåret fra at være sammen. Mange, der i forvejen er psykisk sårbare, får det endnu sværere i en situation som den nuværende. Her er en oversigt over, hvor du kan henvende dig. Længere nede finder du en oversigt over, hvor du kan finde online fællesskaber og idéer til, hvad du kan lave i denne tid.

Angstforeningen: Angsttelefonen

Sind: Telefonrådgivning

Psykiatrifonden: Rådgivning

Bedre Psykiatri: Chatrådgivning

Online fællesskaber og aktiviteter

Selvom vi skal blive hjemme, har vi stadig behov for samvær med andre. Heldigvis er der opstået mange nye online fællesskaber og aktiviteter.

Mange bruger Boblberg.dk til at finde forskellige former for fællesskaber. Du kan evt. selv søge en at snakke/chatte med, en at gå ture med eller noget helt tredje. Mangler du inspiration, kan du jo kigge på, hvad andre søger derinde eller kontakte dem, hvis du har mod på det.

Ungdommens Røde Kors er i gang med at opstarte online lektiehjælp både via nettet og telefon. Her kan du kontakte HR@urk-aalborg.dk, hvis det har interesse.

Ventilen går online med privat chatforum, der er åbent hver dag kl. 16-18. Skriv til dem på Facebook eller info@ventilen.dk for at få tilsendt link.

Gyldendal holder Forfattermorgen på Facebook.

Om søndagen vælges der film på Filmstriben, som man ser sammen på #rockpaperpyparty på både Instagram og Twitter.

Jonas Risvig holder talks om kunst, skabertrang og kreativitet på Instagram.

Melvin Kakooza holder fælles morgenfitness og musikquiz om aftenen på Instagram.

Morgensang med Philip Faber på DR.

Litteratursiden har en livedebat med Dy Plambeck på Facebook.

Informations anmelder, Christian Monggaard, har også en filmklub på Twitter – twilmklub. Det er et par gangen om ugen, og han bestræber sig på at finde film på Filmstriben.

Har du brug for mere inspiration, så har DR og Samvirke samlet en masse gode idéer til, hvad du kan lave derhjemme:
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/corona-hjemme-aktiviteter
https://samvirke.dk/artikler/corona-moed-dine-venner-uden-at-moede-dem

Foreningsinfo

Skal vi lukke eller holde åbent?
Så længe I overholder retningslinjerne om afstand, afspritning og rengøring og overholder forsamlingsbegrænsningerne kan alle foreningsaktiviteter holde åbent. Vær dog opmærksom på om I har brugere eller frivillige som er særligt sårbare, og som derfor kræver ekstra forsigtighed. Husk også, at det er sundt for alle at være sociale, at komme ud, at være sammen!

En i vores forening/aktivitet har været i kontakt med en smittet – hvad gør vi?
Ingenting – indtil videre. I er “andetledskontakter” og behøver ikke at lukke jeres aktivitet. HVIS den pågældende begynder at udvise symptomer eller bliver testet positiv, så er situationen en anden.

En i vores forening/aktivitet er smittet – hvad gør vi?
Har I et smitteudbrud i foreningen/aktiviteten, skal I informere de andre brugere og frivillige og måske lukke aktiviteten i en kortere periode, mens folk bliver testet og der kommer styr på smittekæderne. Hvis I er i tvivl, så ring til den fælles myndighedshotline på 70 20 02 33

Mange forskellige parter lavet infomateriale til foreninger og frivillige, og vi har samlet noget af det her.

Center for Frivilligt Socialt arbejde har en række artikler webinarer for foreninger og frivillige om foreningsliv under og efter corona:
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/gode-raad-om-foreningsdrift-og-generalforsamlinger-post-corona
Og en artikel om foreningsdrift i denne tid, hvor vi ikke kan mødes:
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/

Man kan også lade sig inspirere af viden og anbefalinger fra andre foreningstyper, end de sociale.

DGI: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum

Spejdere: https://spejdernet.dk/nyheder/
I øvrigt kan man hos de forskellige spejderforbund finde mange gode idéer til aktiviteter.

Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/

Dansk Oplysningsforbund: https://www.danskoplysning.dk/