Dansk Kurdisk Kultur Forening

3585
Det frivillige arbejde i foreningen:
Dansk Kurdisk Kultur Forening bruger frivillige af begge køn med kvalifikationer og erfaring til alle aktiviteter/opgaver.
v/Mehmet Yapici, H.C. Andersensvej 14 st.tv.
Ahmet Gezer
Tlf. 2810 7395
9000 Aalborg