Dialog mod Vold

287

Dialog mod Vold er et behandlingstilbud, der hjælper voldsudøveren til et liv uden vold ved at sikre den rette behandling.

Dialog mod Volds mission er at stoppe vold og nedbringe antallet af voldsudsatte børn og voksne. Vi stopper den voldelige adfærd gennem at tilbyde specialiseret psykologbehandling baseret på evidensbaserede metoder såsom kognitiv, mentaliseringsbaseret og narrativ terapi. Vi tilbyder behandling til både udøvere og udsatte; voksne såvel som børn og unge.

Forudsætningen for at en familie kan komme i behandling hos os er at den, der udøver volden, ønsker at tage ansvar. Gennem at sætte ind overfor den voldelige adfærd bryder vi den negative sociale arv og hjælper børn, der er i risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet, til at kunne forblive trygge i deres eget hjem.

Dialog mod Vold forventer at åbne en ny afdeling i Aalborg i foråret 2022.

 

Dialog mod Vold

Telefon: 3530 1717

Mail: info@dialogmodvold.dk

https://www.facebook.com/dialogmodvold.dmv/

http://www.dialogmodvold.dk/