Foreningen Lige Adgang

233

Foreningen Lige Adgang – uddannelse, job og fællesskaber for alle.

Foreningen Lige Adgang arbejder for at skabe et inkluderende arbejdsmarked for alle, der oplever barrierer på baggrund af køn, etnicitet, sprog, religion og socialøkonomisk baggrund.

Online Vidensbank og værktøjskasse – viden på integrationsområdet for personer med flygtningebaggrund:

Vi har udarbejdet en online vidensbank, hvor vi har samlet relevant viden om at være ny i Danmark – med særligt fokus på nyankomne fra Ukraine. I vidensbanken kan du bl.a. hente viden om det danske system, bolighjælp, aktiviteter og generelle tilbud, sundhed, lovgivning og retshjælp.

Vidensbanken og værktøjskassen indeholder også relevant viden for frivillige, der arbejder med personer, som har flygtningebaggrund.

Vidensbanken og værktøjskassen udspringer som et led af projektet “Stærke frivillige – stærk modtagelse”, der er støttet af Det Obelske Familiefond.

https://www.facebook.com/ForeningenLigeAdgang/?locale=da_DK

https://www.ligeadgang.dk