Hjernesagen

1644
Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårørende.
Hjernesagen arbejder blandt andet for:
– at forebygge, at mennesker rammes af blødning eller blodprop i hjernen
– at sikre bedst mulig behandling til mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen
– at sikre bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede
– at sikre bedst mulig støtte til de ramte og pårørende.
Det gør vi:
– ved at arbejde politisk
– ved at lave kampagner
– ved at deltage i den offentlige debat
– ved at tilbyde vores medlemmer rådgivning, rejser, temadage og andet
Hjernesagen har godt 9.800 medlemmer.
Hjernesagen har et landssekretariat i Taastrup og 40 lokale Hjernesagsforeninger. Foreningen blev stiftet i 1994 efter en sammenlægning af Landsforeningen for Afasiramte (stiftet 1981) og Dansk Apopleksiforening (stiftet 1987).
Bruno Christiansen
Tlf. 5315 8700