Forside Rådgivning og Vejledning

Rådgivning og Vejledning

11

Fri af Misbrug

0
Fri af Misbrug er en frivillig social organisation, der yder gratis, landsdækkende rådgivning til børnefamilier, hvor en af de voksne føler at alkohol, hash...

SIND Aalborg

0
SIND Aalborg er en frivillig forening under Landsforeningen SIND, der har til formål at skabe fællesskaber, muligheder og aktuelle tilbud til personer, der føler...

Social Drive Out – vi bringer nærvær ud!

0
Social Drive Out er en udkørende og mobil indsats, der samme tid og sted hver uge møder sårbare og ensomme mennesker med nærvær, mad...

Høreforeningen

0
Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet. Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og...

Dialog mod Vold

0
Dialog mod Vold er et behandlingstilbud, der hjælper voldsudøveren til et liv uden vold ved at sikre den rette behandling. Få hjælp til at...

Lev Uden Vold

0
Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Lev...

De Anbragtes Vilkår

0
De Anbragtes Vilkår er en forening for, med og af anbragte. Foreningen arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at...

Queer Nord

0
Queer Nord er en forening og et inkluderende fællesskab, der arbejder for bedre rammer og trivsel for lgbtqia+ personer i Nordjylland. Queer Nord Mail: queernord@gmail.com https://www.facebook.com/QueerNord/

Raise for Kids

0
Raise for Kids er en velgørende forening, der laver aktiviteter for at skabe bedre vilkår for udsatte familier og børn i Aalborg. Raise for Kids...

FREMDRIFT – Aalborg kommune

0
FREMDRIFT er et åbent tilbud til dig med handicap eller funktionsnedsættelse, hvor du frit kan komme uden henvisning. Fremdrift har ABC gruppeforløb for borgere, der...