Hjerteforeningens Børneklubben

2119

Foreningen tilbyder kontakt til andre forældre, der kender din situation gennem egne oplevelser. Børneklubben har et landsdækkende net af hjertebørnsforældre, der er villige til at kontakte dig. Kontakten til disse forældre formidles af Børneklubbens formand.

Deltagelse i vort årlige Familiekursus, hvor der er kvalificerede undervisere i form af læger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og andet personale, tillige med unge, der selv er blevet opereret for hjertefejl.

Vort blad “Hjertebarnet”, der udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder udover det faglige stof, læsernes egne beretninger samt gode råd læserne imellem. Arrangementer af forskellige art. Bl.a. foredragsaftner og andre medlemsaktiviteter i området, hvor man bor. Men skulle der være et arrangement i et andet område, er man også velkommen til at deltage der. I gennem områdearrangementerne er der mulighed for at få kontakt til andre hjertebørns familier.

https://lokal.hjerteforeningen.dk/boerneklubben/

Joan Farum Kjærgaard, tlf. 2019 2425, mail: BKformand-nord@hjerteforeningen.dk