IC foreningen

996

Har du problemer med blæren? Smerter?

IC er en forkortelse for Interstitiel Cystitis, også kaldet PBS (Painful Bladder Syndrome). Definition på sygdommen findes ikke, men er karakteriseret ved:

  • Blæresmerter.
  • Hyppig vandladning.
  • Stærk vandladningstrang.
  • Evt. blod i urinen.
  • Ingen bakterier i urinen.

De fleste oplever at have mange smerter i blære og/eller underliv, hyppige vandladninger, uden at der er tale om det, man normalt forstår ved inkontinensproblemer.

Forening for patienter og pårørende

Interstitiel Cystitis er en sjælden sygdom. IC foreningen giver mulighed for at tale med andre patienter i samme situation og udbreder kendskabet til sygdommen. Desuden har vi samlet informationer om sygdommen, til at hjælpe patienter og pårørende.

Formand
Signe Heister
Lindebo 12
3460 Birkerød
Tlf: 61 71 68 99
Mail: signe.heister@icforeningen.dk