IC foreningen/BPS

1162

Har du problemer med blæren? Smerter?

IC er en forkortelse for Interstitiel Cystitis, også kaldet PBS (Painful Bladder Syndrome). Definition på sygdommen findes ikke, men er karakteriseret ved:

  • Blæresmerter.
  • Hyppig vandladning.
  • Stærk vandladningstrang.
  • Evt. blod i urinen.
  • Ingen bakterier i urinen.

De fleste oplever at have mange smerter i blære og/eller underliv, hyppige vandladninger, uden at der er tale om det, man normalt forstår ved inkontinensproblemer.

http://icforeningen.dk/

Forening for patienter og pårørende

Interstitiel Cystitis er en sjælden sygdom. IC foreningen giver mulighed for at tale med andre patienter i samme situation og udbreder kendskabet til sygdommen. Desuden har vi samlet informationer om sygdommen, til at hjælpe patienter og pårørende.

Formand
Signe Heister
Lindebo 12
3460 Birkerød
Tlf: 61 71 68 99
Mail: signe.heister@icforeningen.dk