Sind Daghøjskole

1921

Sind Daghøjskole henvender sig til psykisk sårbare og udsatte mennesker, som ønsker øget trivsel i hverdagen, muligheder for at udfolde deres evner, blive bedre til at håndtere hverdages udfordringer og stress samt indgå i sociale fællesskaber.

Der kræves ingen bestemte forudsætninger for at blive kursist, men det forventes, at du er motiveret for at deltage aktivt i skolens dagligdag – og er rummelig og tolerant overfor skolen øvrige kursister.

Læs mere på sindskole.dk

Sind Daghøjskole er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder at en del af vores medarbejdere er ansat på særlige vilkår som f.eks. frivillig, job med løntilskud eller i fleksjob. Opnår skolen et overskud bruges dette til nye projekter og initiativer til gavn for målgruppen.

Skolen er etableret på initiativ af SINDs lokalafdeling i Aalborg.

Vi glæder os til at møde dig.