De Skæve huse Svenstrupgård

3148
Sådan gør du
Hvis du ønsker at søge om at bo i et af De Skæve Huse, kan du rette henvendelse til Svenstrupgård, som administrerer og visiterer til boligerne.
Tilbuddet
På Svenstrupgårds matrikel er der 15 Skæve Huse, som er opført efter Lov om Almene Boliger. De Skæve Huse er for dig, der har svært ved at finde dig til rette i en ordinær bolig, eller som ikke ønsker at bo i traditionelle boligbyggerier. For at kunne bo i De Skæve Huse skal du være selvhjulen men kan i perioder have behov for hjælp og støtte.

Boligerne kan være noget for dig, hvis:

– du i mange år har opholdt dig på herberger og forsorgshjem.
– du af flere gange har forsøgt at bo i en almindelig boligforening uden held.
– du har komplekse sociale problemer.
– du har misbrug af forskelligartet karakter.

Der er tale om varige boliger, hvor lejemålet indgås direkte mellem beboer og boligforeningen – efter at Svenstrupgård har godkendt indflytningen.

Yderligere info
Lejrevej 12A – 42

9230 Svenstrup J

Tlf.: 9637 3531 el. 9838 2555 (Svenstrupgårds hovednr.)
Leder: Lene Vinfeld Ziegler Vestergaard

Antal pladser: 15 selvstændige boliger