Ung Uden Mobning

518

Landsforeningen Ung Uden Mobning- sammen om trivsel

Skabe sunde fællesskaber med plads til at være sig selv – og med plads til alle. Klæde forældre på til samarbejdet med skolen, til at støtte det sunde fællesskab og til at hjælpe hvis mobning opstår. Klæde fagprofessionelle på til samarbejdet med forældre til at kunne forebygge og håndtere mobning og andre samspilsproblematikker.

Alle vores indsatser bygger på den nyeste viden om mobning og samspilsproblematikker.

Foreningen afvikler Ung med vilje forløb i Aalborg – læs mere her

 

Landsforeningen Ung Uden Mobning

Tlf. +45 42954208

Mail: mail@uum.dk

Hjemmeside: www.ungudenmobning.dk/om-uum