Aalborg FRI-TID

3908

I Aalborg FRI-TID er du sammen med nogen om noget i din fritid. Det kan være en-til-en relationer, et frivilligt arbejdsfællesskab, en sociale café eller mindre grupper, der mødes om en fælles interesse.

Tilbuddet er åbent for alle voksne, der bor i Aalborg Kommune, som har fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Bliv frivillig:

Vi har dig i kikkerten! Dig som har et overskud i hverdagen, som du gerne vil bruge sammen med voksne med udfordringer. Hvis du gerne vil have erfaring med socialt arbejde, og du brænder for at gøre en forskel for andre mennesker, så er Aalborg FRI-TID stedet, du skal være frivillig.

Du vil løbende blive inviteret til opfølgningssamtaler, sparringsmøder og fællesarrangementer for alle frivillige i Aalborg FRI-TID.

Du har forskellige muligheder for at blive frivillig i forskellige fællesskaber:

Frivillig for en gruppe (FRI-TIDgrupper):

Ud fra fælles interesser bliver fire til seks voksne med udfordringer sat sammen i en gruppe. Til hver gruppe tilknyttes to frivillige, der sammen står for at facilitere gruppen. Som frivillige i en FRI-TIDgruppe er det jeres opgave at stå for planlægningen af aktiviteter og det praktiske – og ellers bare hygge jer sammen med gruppedeltagerne.

Frivillig i social café (Café FRI-TID):

Anden onsdag i hver måned afvikles café FRI-TID, der oftest finder sted i Løkkegade 7, 9000 Aalborg. Her hygger deltagerne sig med hinanden, spiller spil, er på udflugt, hører oplæg og meget mere – og så spiser de altid sammen. Som frivillige i caféen bliver du en del af et lille hold af frivillige, som står for indkøb og afvikler caféen sammen med en koordinator fra Aalborg FRI-TID.

Frivillig i et arbejdsfællesskab (FRI-TIDsaktivisterne):

Er der et spændende event i Aalborg – så er FRI-TIDsaktivisterne på pletten! De er en stor gruppe, som arbejder frivilligt til events. Som frivillig tovholder vil du deltage i eventene, hvor du har kontakt til eventplanlæggeren, og du hjælper gruppen med at finde frem og komme i gang med opgaverne.

Aalborg FRI-TID er en del af Aalborg Kommunes Voksensocialafdeling.

Læs mere: https://aalborgfritid.dk/bliv-frivillig/