Alzheimerforeningen

1479
Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.
Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.
Medlemmerne har den fælles holdning, at alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for et godt og indholdsrigt liv.
Facebook: https://www.facebook.com/demensernogetvitalerom
Vi har ingen selvhjælpsgrupper, men man kan henvende sig til demenskoordinatoren på plejehjemmene, samt rådgivning sidste mandag i måneden på sygehus syd kl. 13 til 15.
Gunver Folmand, Liselejevej 25
Tlf: 2045 8328
Klarup 9270