Bliv frivillig skole- eller børnehaveven

0
Frivillig skole- eller børnehavevenven - er det noget for dig? Ældre Sagen i Aalborg leder efter dig, der gerne vil være frivillig i en skole...

Alzheimerforeningen lokalforening Nordjylland

0
Alzheimerforeningen er en organisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i...

Danmark Spiser Sammen

0
Danmark Spiser Sammen er en tilbagevendende begivenhed i uge 17 og uge 45, hvor Folkebevægelsen mod Ensomhed mobiliserer organisationer og civilbefolkningen. Med store og små...

Brobyggerne i Aalborg Kommune

0
Brobyggerne er rammen for Aalborg Kommunes indsats til forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Brobyggerne har fokus på at fremme trivsel og forebygge ensomhed blandt ældre....

Ældre Sagen Aalborg pårørende café

0
Ældre Sagen Aalborg Pårørende Café. Pårørende caféen er et mødested, hvor man i helt uforpligtende rammer kan møde andre i samme situation som en selv....

Dansk Røde Kors: SnakSammen

0
SnakSammen - stedet hvor man mødes online og taler med hinanden! På SnakSammen kan du hverdag finde en at tale med. Når du taler med...

NÆRVÆR OG OMSORG – Folkekirkens sociale arbejde

0
Aalborg Menighedspleje er en folkekirkelig, almenvelgørende organisation, som har et korps af dygtige, erfarne frivillige, der yder gratis støtte og omsorg i livets svære...

Social Sundhed – ledsagelse til sundhedsvæsnet

0
Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet, er en organisation, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Vi er et u-visiteret og...

Mandagsklubben

0
Mandagsklubben mødes hver mandag kl. 13.30 til ca. 16.30 i Asylgården i Gudumholm. Mange spiller kort eller spil, andre "nørkler" med kort eller andet håndarbejde. Cirka...

Dansk Røde Kors: Nørklerne

0
Nørklerne 'Nørklerne' mødes én gang om ugen til nogle timer med strikkeri, syning og hygge. Nørklerne fremstiller småbørnstøj, bluser, sokker, hovedbeklædning, tøjposer, bukser og meget...