Baglandet Aalborg

1611
Baglandet er en selvejende institution med driftsstøtte fra Socialministeriet. Vi er et rådgivnings- og netværkscenter, der har til huse på adressen Kong Hans Gade 1 i Aalborg.
Vores brugere er tidligere anbragt og nuværende anbragte fra omkring liggende kommuner. Formålet er at støtte og styrke nuværende og tidligere anbragt mennesker.
Vores måler, at den enkelte efterhånden får brudt med ensomheden og får livsmodet tilbage, så de kan få et liv på lige fod med andre både økonomisk og socialt, så de kan deltage i samfundet med gode muligheder for udfoldelse, uddannelse, arejde, fritid og et godt familieliv.
Vores formål herudover er at deltage i debatten om anbringelse og udsatte børn og unge. Vi smarabejder med opholdssteder ogrelevante uddannelsesteder i konferencer.
Vi holder åbent i netværksdelen to gange om ugen samt en lørdag i måneden. Herudover giver vi råd og vejledning, er bisidder og har terapi.
Vi er et aktivt hus med mange gøremål og ind imellem kniber det med at nå det hele.
Vi søger frivillige, der kan være til hjælp i køkkenet, vande blomster, oprydning, passe have og andre praktisk hjælp. Vi kan tilbyde et godt personalehold af ansatte og frivillige, der hjælper og støtter dig. Du kan få lidt til dit CV og vi skriver en udtalelse. Du kan være pensionist, der har et par timer om måneden tilovers. Vi håber du vil være med.
Er du intresseret, så kontakt:
Pernille S Lindegren på tlf. 2276 0232.