Bamers Aktive Ældre

1305

Barmers Aktive Ældre, som er en lille forening, som mødes hver onsdag
eftermiddag for at spille kort, kniple, sy og strikke, stavgang, syng sammen
o.s.v.
Foreningen har 2 årlige udflugter, 2 store Syng Sammen aftner, hvor der møder
ca. 75 personer op fra omegnen.
Foreningen har et Lokalhistorisk udvalg, som især interesserer sig for gårdene og navnene på byens beboere gennem mange år.

Barmers Aktive Ældre v/Grethe Mikkelsen
Spættevej 5
9240 Nibe
9835 5087
mikkelsen35@mail.dk