Blodprop- og AK-Patientforeningen

401
Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.

Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte.
De økonomiske midler kommer fra kontingenter og gaver.
Hvert år søger og har foreningen dog modtaget støtte fra Tips- og lottomidlerne

Foreningen deltager gerne i konferencer for alment praktiserende læger for at kunne videregive de erfaringer, vi får gennem kontakten til AK-patienterne.
Foreningen deltager også i sundhedsdage og -udstillinger arrangeret af sygehuse, apoteker m.fl.

Foreningen har god kontakt til AK-Centre og AK-Skoler rundt om i landet, men støttes især af AK-Skolen på Rigshospitalet i København og AK-Centret på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Medlemsservice@akpatient.dk eller tlf. 7020 8603.
Telefonrådgivning På tlf. 4587 4765
Vi er også at finde på Facebook!