BROEN Aalborg

2633
BROEN er en forening, der ved hjælp af indsamlede midler fra fonde o.lign. går ind og støtter fritidsaktiviteter for børn i økonomisk og/eller socialt belastede familier. Vi mener, at det er vigtigt for børn at være aktive i fritiden og at være en del af det fællesskab, der er i forskellige sportsklubber, foreninger, træningscentre o.l. Desværre har ikke alle familier overskud til dette.
Kontakten mellem BROEN og de børn, vi hjælper, formidles gennem professionelle med kontakt til børnene og/eller familierne. Det er således sagsbehandlere, skolesundhedsplejersker, støttepersoner, pædagoger og skolelærere, der først og fremmest tager kontakt til os i BROEN. BROEN støtter børnene med kontingent, udstyr og/eller transport alt efter behov.
Kong Christians Alle 15
Formand Jeanette Kaasgaard
Kan kontaktes på Email: info@broen-aalborg.dk
Aalborg 9000