Cystisk Fibrose Foreningen

2264

Cystisk Fibrose-foreningens formål og virke er at arbejde for patienter med den alvorlige, arvelige og medfødte sygdom Cystisk Fibrose (CF) ved at yde støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til patienter med cystisk fibrose og til forældre, hvis børn lider af sygdommen, at yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens forebyggelse og behandling, at udbrede kendskab til cystisk fibrose og derved skabe forståelse for de af sygdommen ramtes vilkår.

Mail: info@cff.dk

https://cystiskfibrose.dk/