Dansk Folkehjælp

1366
Dansk Folkehjælp er en hjælpe organisation, der er non-profit, upolitisk og demokratisk. Organisationen yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper lokalt, nationalt og internationalt.
Indsatsen hos Dansk Folkehjælp er baseret på frivillig arbejdskraft og der arbejdes ud fra en række opstillede formål. Vil du være frivillig hos Dansk Folkehjælp, så læs mere her

I Dansk Folkehjælp arbejder vi med tre hovedområder:

Frivilligt socialt arbejde

Der er tusinder af socialt og økonomisk dårligt stillede børnefamilier i Danmark – dem prøver vi at hjælpe, blandt andet gennem Feriehjælp og uddeling af Julehjælp. Frivillige medarbejdere deltager aktivt i gennemførelsen af aktiviteter, der kan medvirke til at bringe lys ind i en grå og udsigtsløs hverdag eller styrke den personlige udvikling for socialt udsatte mennesker.

Forebyggelse og førstehjælp

Mange ulykker ender med dødelig udgang eller med alvorlige varige mén, fordi den tilskadekomne ikke modtager den korrekte livreddende førstehjælp i de livsvigtige minutter, der går inden den professionelle hjælp når frem. Blot få minutters manglende ilt til hjernen kan give uoprettelige og varige skader.

Arbejdet ude i verden

Når det handler om at bidrage til en den langsigtede udvikling i fattige lande har vi specialiseret os i:

  • genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats (senest i Haiti)
  • træning og uddannelse, der skal ’skaffe brød på bordet,’ som vi har gjort i Uganda og gør i Sydafrika.
  • skolebyggeri i Afghanistan for at sikre unge et fundament for fremtiden
  • sundhed som fx forbedring af vand og sanitet i Tanzania.
  • sociale og psykosociale aktiviteter som fx hjælp til forældreløse børn i Sydafrika
  • støtte til udvikling af civilsamfund, fattige og udsatte grupper forstår deres rettigheder og bliver stærkere ved at stå sammen. Vi arbejder med fortalervirksomhed og er med til at udvikle lokale organisationer.

 

Formand

Vakant
Tlf. 25300715

Kasserer

Heidi Steensgaard Jensen
Tlf. 25300715

Lokalafdeling Aalborg 
aalborg@afdeling.folkehjaelp.dk