Dansk-Rumænsk Forening

4180

Dansk-Rumænsk Forening er en frivillig, folkeoplysende forening.

Foreningens formål er, gennem et aktivt fællesskab, at fremme venskabsforholdene på det kulturelle, sportslige og sociale plan, samt fremme den gensidige forståelse mellem danskere og rumænere.

Mail: dkro.aalborg@gmail.com

https://www.facebook.com/DRFAalborg