Dansk Russisk Forening

2808

Lokalforening for Region Nordjylland for kulturelt, humanitært og mellemfolkeligt samarbejde med Rusland.

Formand:
Jesper Ellekilde
Molbjergvej 24
9240 Nibe
Tlf: 98 35 23 42 / 20 45 23 42
E-mail: jesper.ellekilde@post2.tele.dk
Hjemmeside: www.dkrus-aalborg.dk/