Danske Handicaporganisationer (DH)

1319
Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).
De 33 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.
DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger – det gør den relevante medlemsorganisation. Se alle medlemsorganisationer på www.handicap.dk.
DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet.
Facebook: https://da-dk.facebook.com/handicap.dk
Blekinge Boulevard 2
Tlf: 36 75 17 77
Taastrup 2630