Handicapbilist center

1263
Foreningens formål er, at arbejde for forbedringer af gældende love og bestemmelser, der har betydning ved motorisering af handicappede. Desuden varetager vi medlemmernes interesse i forhold til offentlige myndigheder.

En af foreningens medstiftere Gerhard Carlsen, fik som den første i 1948 fritagelse for den dengang nyindførte omsætningsafgift. Det førte i 1955 til dannelsen af IMK, Invalideredes Motor Klub.

Foreningen består af en landsledelse og 3 landsdækkende lokalafdelinger.

Vi hjælper med rådgivning og støtte til erhvervelse af handicapbiler og andre motoriserede hjælpemidler. Dette sker gennem et positivt samarbejde med både leverandører og offentlige myndigheder.

Formand: Mai Louise Falsig

Poppelvej 29

7700 Thisted

Tlf.: 2293 5911

mail: mai@cool.dk