Kirkens Korshærs Natvarmestue

867
Kirkens Korshærs Natvarmestue er et omsorgstilbud for mennesker, der tilhører udstødte og marginaliserede grupper. Der er især tale om ensomme, misbrugere og psykisk svage mennesker, der om natten har brug for samvær og nogle at tale med.

Det frivillige arbejde i foreningen er at hjælpe mennesker, der kan have svært ved at komme gennem natten, ved socialt samvær og samtaler.
Den frivillige skal være psykisk robust og kunne rumme andres elendighed.
Alle har tavshedspligt.

Bonnesensgade 16
Kirsten Christensen
Tlf: 9813 2011
Email: Natvaalb-kirkenskorshaer@stofanet.dk
9000 Aalborg