PTU- Polio forening

1410

PTU skal – også – være en POLIOFORENING !

PTU er i dag den eneste forening i Danmark, der organiserer polioramte.

Sundhedssystemets viden om polio og postpolio syndrom er lille og spredt.

Mange af de 12.000, der fik polio i 1950’erne, rammes i disse år af postpolio syndrom

Hovedproblemerne i 2015 er:

  • Et hastigt stigende antal patienter
  • Alvorligt invaliderende lidelser
  • Ingen forskning
  • Ingen erfaringsopsamling
  • Ingen udvikling af specialviden
  • Utilstrækkelige behandlingstilbud
  • Utilstrækkelig støtte i akut-situationer

Initiativet til at få gjort noget ved alle disse problemer kan kun komme ét sted fra: Vores forening.

Nyorientering af foreningens indsats er derfor en presserende hasteopgave.

Polioveteranerne har behov for tryghed. Den tilbagevendende debat om polio over hovedet skal indgå i foreningens navn, og om i hvilket omfang foreningen skal varetage vores interesser, skaber utryghed og må bringes til ophør.

Email: pallebroendum69@gmail.com