Socialkompas

289

Socialkompas er Danmarks nye digitale værktøj til brobygning mellem borger, kommune og civilsamfund. Portalen skal være med til at sikre bedre tilgængelighed og større tilgang til sociale tilbud.

Socialkompas er en digital platform, der giver ét samlet overblik over uvisiterede social tilbud fra forskellige aktører i både frivilligt og kommunalt regi.

Portalen henvender sig til flere målgrupper. Både til borgere, der søger hjælp og støtte, men også til pårørende, foreninger eller kommunale medarbejdere og andre fagfolk, der har brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Socialkompas gør det nemt at finde tilbud, der passer til den enkeltes behov og livssituation. Der kan søges på udfordringer (for eksempel ensomhed, angst, overvægt), målgrupper eller aktiviteter (for eksempel selvhjælpsgrupper, rådgivning eller mentorordning) kombineret med aldersgruppe og geografi.

https://socialkompas.dk/