DGI – tilskud til idrætsaktiviteter

737

Individuel støtte til børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt til voksne flygtninge eller asylsøgere,  hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten. Alle DGI foreninger kan søge på vegne af konkrete medlemmer:

  • Børn og unge op til 18 år, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk vanskeligt stillede
  • Nytilkomne udlændinge
  • Mindreårige uledsagede udlændinge
  • Voksne flygtninge eller asylsøgere

Der kan søges om støtte til medlemskontingent og til beklædning og udstyr.

Læse mere her: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle