FAFE

1824
Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende
FAFE er en forening for ergoterapeutstuderende, der har hovedfokus på aktivitet og deltagelse samt frivillighed.
FAFE har netop startet en denne søsterafdeling op her i Aalborg, fordi vi også vil arrangere meningsfulde, sociale og fritidsrelaterede aktiviteter for forskellige målgrupper, hvor i som medlem i FAFE Aalborg, gør deltagelse mulig gennem frivillighed. Målgruppen kan skifte fra arrangement til arrangement.
FAFE arrangerer også faglige arrangementer, hvor de studerende på tværs af årgange kan introduceres til og afprøve nye aktiviteter, der er relevante ift. ergoterapeutisk muliggørelse af aktivitet og deltagelse.
Arrangementerne planlægges af FAFEs bestyrelse, og vi modtager meget gerne ideer til arrangementer fra både medlemmer og andre interesserede udefra. Jf. FAFEs foreningsvedtægter bilag 2 kan vi dog ikke tilbyde fortløbende arrangementer, da vores arrangementer ikke må vare mere end en eftermiddag eller en aften af hensyn til vores medlemmer. Vi arrangerer derfor enkeltstående arrangementer, som evt. kan være tilbagevendende hvert år.
Brænder du inde med en idé til et arrangement eller har du en målgruppe til et arrangement? Kontakt FAFE Aalborg på kontaktaalborg@fafe.dk